CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Health Equity in Rapid Urbanizing Cities: The case of healthcare facilities in peri-urban areas of Dar es Salaam city, Tanzania

Joel Msami (Institutionen för arkitektur) ; Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur) ; Aldo Lupala (Institutionen för arkitektur)
WIT Conference Sustainable City, in Ancora, Italy, 7-9 May 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-13.
CPL Pubid: 193719

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur