CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of Dynamical Behaviour of Long Heavy Vehicles Using Performance Based Characterstics

Maliheh Sadeghi Kati (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Jonas Fredriksson (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Leo Laine (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Bengt Jacobson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
FISITA 2014 World Automotive Congress - 2-6 June 2014, Maastricht, The Netherlands (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-12. Senast ändrad 2015-02-17.
CPL Pubid: 193707

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Mekatronik (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur