CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementeringsstrategi för förvaltningsaspekter i projektering med Bim

Rasmus Rempling (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; David Hoof
Bygg och Teknik 5/12, p. 73-75. (2012)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-12. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 193645