CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of grain boundary geometry on plastic deformation in WC-Co

Gustaf Östberg (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Mikael Christensen (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Muhammad Umar Farooq (Institutionen för materialteknik) ; Uta Klement (Institutionen för materialteknik) ; I. Reineck
Proceedings of the EuroPM2002 Hard Materials Conference, Lausanne, Switzerland p. 85-90. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: grain boundary geometry, EBSD, plastic deformation, WC-CoDenna post skapades 2014-02-11. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 193634

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)
Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)
Institutionen för materialteknik (2001-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur