CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Texture development of nanocrystalline Ni and Ni-Fe electrodeposits showing abnormal grain growth

Uta Klement (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik)
Proceedings of EBSD User Meeting 2006 p. 31. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: EBSD, Ni, Ni-Fe, nanocrystalline, electrodeposits, abnormal grain growthDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-11. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 193629

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialteknik

Chalmers infrastruktur