CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy and CO2 Efficient Scheduling of Smart Home Appliances

Kin Cheong Sou (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Orbit (2013)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-10. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 193605

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur