CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

”Utbildning i världsklass” – Vad kan man göra på institutionsnivå?

Peter D. Folkow (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
KUL2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Institutionen för tillämpad mekanik (TM) har sedan drygt ett år tillbaka utvecklat institutionsspecifika delmål kopplat till Chalmers PVU. Presentationen beskriver detta arbetet, samt andra kvalitetshöjande grundutbildningsaktiviteter som löpande introducerats de senaste åren på TM. Förhoppningen är att ge utrymme för inspel från auditoriet kring de aktiviteter TM och övriga institutioner gör eller skulle kunna göra, samt att bidra till att samla goda idéer som kan komma alla till gagn.Denna post skapades 2014-02-06.
CPL Pubid: 193567

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur