CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Standard Enthalpy of Formation of CuAl2O4 Revisited

Mehdi Arjmand (Institutionen för kemi och kemiteknik, Oorganisk miljökemi) ; Christopher S Knee (Institutionen för kemi och kemiteknik, Oorganisk miljökemi) ; Henrik Leion (Institutionen för kemi och kemiteknik, Oorganisk miljökemi) ; Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Chemical Engineering Communications (0098-6445). Vol. 202 (2015), 5, p. 694-697.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Due to discrepancy in the standard enthalpy of formation, ΔH_f^0, of copper(II) aluminate (CuAl2O4) reported in thermodynamic databases, the calculated reaction enthalpy, ΔH_r, of CuAl2O4 with reducing gases varies considerably. In this work, the standard enthalpy of formation, ΔH_f^0, of copper(II) aluminate (CuAl2O4) is reassessed using the reaction enthalpy, ΔH_r, of CuAl2O4 with CO measured by differential scanning calorimetry (DSC). A value of –1824.4±4.1 kJ/mol was found for the standard enthalpy of formation, ΔH_f^0, of CuAl2O4.

Nyckelord: copper(II) aluminate; standard enthalpy of formation, differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA)Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-06. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 193523

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Oorganisk miljökemi
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Copper and Manganese-based Oxygen Carriers in Chemical-Looping Combustion (CLC) and Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU)