CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On evaluation and optimization of hybrid electric vehicle powertrain systems

Mattias Åsbogård (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - xiv, 47 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-02-05. Senast ändrad 2014-02-05.
CPL Pubid: 193472

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 2005:13