CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Crash compatibility between passenger cars : understanding frontal stiffness levels

Fredrik Jenefeldt (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - iv, 25 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-02-05.
CPL Pubid: 193471