CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A study of incompressible flow fields for computational aero acoustics

Jonas Ask (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - x, 10 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-02-05.
CPL Pubid: 193470