CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Focused Beam Reflectance Measurements (FBRM) for in‐situ characterization of wood components in solid‐liquid dispersions

Susanne Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Carina Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Book of Abstracts, Avancell Conference, Gothenburg, Sweden October 8-9, 2013 Place: Chalmers University of Technology, Title: "Creating Value from the Swedish Forest Resources" p. 55-56 (2 s). (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2014-02-05. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 193467

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur