CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of the dissolution behavior of wood components in ionic liquid based solutions

Susanne Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Carina Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Proceedings, 17th International Symposium on Wood, Fiber and Pulping Chemistry, ISWFPC, Vancouver, June 12 through June 13 2013 p. 2. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-02-05. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 193466

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur