CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The impact of continuity violation on ANOVA and alternative methods

Björn Lantz (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Journal of Modern Applied Statistical Methods (1538-9472). Vol. 12 (2013), 2, p. 103-119.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-02-05.
CPL Pubid: 193461

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Statistik
Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur