CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lärande spel och Visuella Process-Instruktioner

Bertil Gustafsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Per Ohlsson
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 40 s.
[Rapport]

Nyckelord: Operatörsträning, virtuellt lärande, lärande spelDenna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 19345