CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perceived character and quality of vehicle sound

Anders Sköld (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - x, 20 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-02-04.
CPL Pubid: 193432

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik (2005-2017)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Lic - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology 2005:8