CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear micromechanics of open-cell cellular solids

Per Hård af Segerstad (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - viii, 13 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-02-04.
CPL Pubid: 193418

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 2005:27