CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of high frequency response of transformers for characterization of insulation quality

Nilanga Abeywickrama (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - viii, 102 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-02-04.
CPL Pubid: 193414