CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue anisotropy in forged components

Cornelius Temmel (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 66 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-02-04.
CPL Pubid: 193413

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology 10