CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Träning och bedömning av professionellt agerande i simulatormiljö

Charlott Sellberg ; Hans Rystedt ; Oskar Lindwall ; Olle Lindmark (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Johan Hartler (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Johan Magnusson (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Joakim Dahlman (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Chalmers annual Conference on Teaching and Learning (KUL2014) (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: träning, bedömning, simulering, sjöfartDenna post skapades 2014-02-04.
CPL Pubid: 193402

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (GU)
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) (GU)
Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur