CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Remote Sensing Using Microwaves - does a Web-based Collaborative Course Serve a Purpose?

Jan Askne (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
Proceedings of the 23rd EARSeL, Symposium on Remote Sensing in Transition, Millpress, Rotterdam, ed. R. Goassens p. p. 527. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 1934

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2003-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur