CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Systems Biology of the Gut Microbiome in Metabolic Diseases

Fredrik H. Karlsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. ISBN: 978-91-7385-965-3.- 65 s.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-04.
CPL Pubid: 193384