CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Life cycle assessment of sludge processing

Sara Heimersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Gregory Peters (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Effective Sewage Sludge Management, Minimization, recycling of materials, enhanced stabilization, disposal after recovery, pp. 225-243, Ed. G Mininni, CNR edizioni, Rome, 2013 (2013)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-30. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 193288

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Miljövetenskap
Kemiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur