CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perspective preferences within the EESD community

Johanna Lönngren (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers)) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Proceedings to Engineering Education for Sustainable Development 2013 (EESD13), Cambridge, England, UK, Sep 22-25 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-01-30. Senast ändrad 2017-08-25.
CPL Pubid: 193287

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur