CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Systems thinking for sustainable development - what does it mean and how is it formed?

Anna Nyström Claesson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Proceedings to Engineering Education for Sustainable Development 2013 (EESD13), Cambridge, England, UK, Sep 22-25 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-01-30. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 193286

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Lärande

Chalmers infrastruktur