CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The use of multicriteria analysis – lessons from sustainability assessment of hygiene products containing new wood-based materials

Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Gregory Peters (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Proceedings to 6th International Conference on Life Cycle Management, Göteborg, Aug 25-28 2013 (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-30. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 193284

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Kemiteknik
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur