CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

End-of-life management: LCA of textile waste

Bahareh Zamani (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Gregory Peters (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Proceesings to 6th International Conference on Life Cycle Management, Göteborg, Aug 25-28, 2013 (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-30. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 193283

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Kemiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur