CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Måluppfyllelse i lokalförsörjningsprocessen : en studie av vårdsektorns byggande

Josefina Hinnerson (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - viii, 90 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-30.
CPL Pubid: 193272

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur 2005:5