CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micropolar interface models for microsystem interconnections

Yan Zhang (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - viii, 26 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-30.
CPL Pubid: 193271