CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Yurgens et al. Reply:

Avgust Yurgens (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Dag Winkler (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Tord Claeson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; S Ono ; Yoichi Ando
Phys. Rev. Lett. Vol. 92 (2004), p. 259702.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Joule heating, intrinsic Josephson junctionsDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 1931

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur