CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fokusgruppsintervjy

Delrapport 5 i serien "Fördjupad boendedialog i Långängen, Göteborg"

Kristin Andersson (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. - 18 s.
[Rapport]

I juni 2013 genomfördes en fokusgruppsintervju med yngre boende i Familjebostäders bestånd i Långängen, Göteborg. Fem personer i åldrarna mellan 27 och 31 år deltog. Teman som behandlades berör den yttre miljön och arkitektur, och den inre boendemiljön genom att resonera kring på vilket sätt man tänker på dessa aspekter, hur man tänker om att bevara eller förnya, och sådana aspekter som kan påverka hyran. Resultatet fångar upp de mest framstående delarna av deltagarnas utsagor och berör synen på området, förändring och förnyelse, isolering - värme och ljud, köket och ekonomi. Studien visar att individerna har lite olika syn och olika önskemål. En person tycker att det är viktigt att fasader repareras medan en annan person anser att det är ganska charmigt när det är lite slitet. Genomgående och gemensamt är det är ingen som önskar att området totalrenoveras och förändras till någon ny moderniserad version utan önskar att det får vara som det är och i samma stil. Det är inte förändring som är det önskvärda utan en renovering där utseende får bevaras och vara det samma.

Nyckelord: boendedialog, fokusgrupp, intervju, folkhemmet, renoveringDenna post skapades 2014-01-26. Senast ändrad 2014-01-26.
CPL Pubid: 193071

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Sociologi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur