CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att skapa hemkänsla på särskilt boende

Morgan Andersson (Institutionen för arkitektur) ; Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur)
Vårdmiljöns betydelse p. 123-144. (2014)
[Kapitel]

Vårdmiljöforskning genomgår en expansiv utveckling och är i fokus inom vård och arkitektur. Denna bok gör något så ovanligt som att omfatta bägge perspektiven i beaktandet av såväl de fysiska som psykosociala aspekterna av vårdmiljön. Den röda tråden genom boken är att se vårdmiljön som en central del i vårdandet och behandlingen, oavsett om det handlar om intensivvårdens högteknologiska miljöer, den psykiatriska slutenvården eller skapandet av hemkänsla inom äldrevårdens särskilda boenden.

Nyckelord: Vårdmiljö, fysisk miljö, arkitektur, vårdvetenskapDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-24.
CPL Pubid: 193029

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Livsvetenskaper
Omvårdnad
Vetenskapsteori med inriktning mot vård- och omsorgsområdet
Arkitektur

Chalmers infrastruktur