CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erratum: Music structure determines heart rate variability of singers.

Björn Vickhoff ; Helge Malmgren ; Rickard Aström ; Gunnar F Nyberg ; Seth-Reino Ekström ; Mathias Engwall ; Johan Snygg ; Michael Nilsson ; Rebecka Jörnsten (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Frontiers in psychology (1664-1078). Vol. 4 (2013), p. 599.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

[This corrects the article on p. 334 in vol. 4, PMID: 23847555.].Denna post skapades 2014-01-23. Senast ändrad 2016-08-19.
CPL Pubid: 193024

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi (GU)
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (GU)
Institutionen för kulturvetenskaper (GU)
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan klinisk medicin

Chalmers infrastruktur