CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Yurgens et al. Reply:

Avgust Yurgens (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
(2004)
[Preprint]

Nyckelord: Joule heating, intrinsic Josephson junctionsDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2013-05-22.
CPL Pubid: 1930

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur