CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ENCEINTE DE STOCKAGE DE L' HYDROGÈNE

Ronnie Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
(2013)
[Patent]


Denna post skapades 2014-01-22.
CPL Pubid: 192995

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur