CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An asymptotic solution approach for elliptic equations with discontinuous coefficients

Michael Oevermann (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Rupert Klein
Journal of Computational Physics (0021-9991). Vol. 261 (2014), p. 230-243.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-22.
CPL Pubid: 192989

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Numerisk analys
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur