CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An approximate globally convergent algorithm in a frequency domain for reconstruction of dielectrics in Maxwell equations

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2014)
[Preprint]


Denna post skapades 2014-01-22.
CPL Pubid: 192976

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2014:2