CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rebo - Strategier för hållbar renovering - fokus på perioden "folkhemmet"

Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur) ; Paula Femenias (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : CMB, 2014. - 15 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Nyckelord: folkhemmet, renovering, strategi, transdisciplinär


Del i rapportserien: CMB Kortrapport om forskning 2014: nr 1Denna post skapades 2014-01-22. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 192970

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur