CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An investigation of streak breakdown and control in boundary layers of straight and swept wings

Yury Litvinenko (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - vi, 35 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-21.
CPL Pubid: 192952