CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of solar FTIR spectroscopy for quantifying gas emissions

Manne Kihlman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - viii, 67 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-21.
CPL Pubid: 192951

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - Department of Radio and Space Science, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 4