CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural factors influencing the machinability of nickel-based superalloys

Maria Krook (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 34 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-21.
CPL Pubid: 192949