CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards improved port performance in intermodal transportation

Linda Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - viii, 42 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-21.
CPL Pubid: 192944

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Logistics and Transportation, Chalmers University of Technology 60