CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shear behaviour of adhesive layers

Karin Leffler (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - vi, 59 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-21.
CPL Pubid: 192940