CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vortex matter in Bi2Sr2CaCu2O8+x with controlled interlayer coupling

David Lindberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - ii, 46 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-20. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 192904