CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovation performance in building material manufacturers

Jan Sundqvist (Institutionen för bygg- och miljöteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 120 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-20.
CPL Pubid: 192902