CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovation performance in building material manufacturers

Jan Sundqvist (Institutionen för bygg- och miljöteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 120 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-20.
CPL Pubid: 192902

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggproduktion
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Lic - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology 2005:3