CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing design methodology to enable open innovation collaboration

Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Marine Agogué
7th SIG Design Theory Workshop, Paris, 27-28 Jan (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 192899

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi
Ekonomi och näringsliv
Design

Chalmers infrastruktur