CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multivariate latent Gaussian random field mixture models

David Bolin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Jonas Wallin ; Finn Lindgren
(2014)
[Preprint]


Denna post skapades 2014-01-20. Senast ändrad 2015-02-26.
CPL Pubid: 192896

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2014:1