CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photonic generation of microwaves

Haris Musiç (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - v, 35 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 3 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004 S nbx48Denna post skapades 2014-01-20.
CPL Pubid: 192895