CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Response to 'Letter to the Editor' regarding the article 'Factors associated with reaching 90 years of age: a study of men born in 1913 in Gothenburg, Sweden'

Lars Wilhelmsen ; Anders Odén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Journal of Internal Medicine (0954-6820). Vol. 270 (2011), 4, p. 400-400.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-01-20. Senast ändrad 2016-07-18.
CPL Pubid: 192875

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för medicin (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Invärtesmedicin

Chalmers infrastruktur