CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PC tillämpningar med GPIB instrument

Dag Björklöv ; Peter Enoksson (Institutionen för fasta tillståndets elektronik) ; Arne Sjögren
Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1991. ISBN: 91-21-58824-4.
[Bok]

Nyckelord: GPIB, PC, Mätning, datorDenna post skapades 2014-01-17.
CPL Pubid: 192841

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fasta tillståndets elektronik (1985-1998)

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik
Inbäddad systemteknik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur